20.04.2014

Wydział Farmaceutyczny

Mobilność studentów  

Zapraszamy do uczestnictwa w programie mobilności studentów i doktorantów MOST

ERASMUS 

Od 03.02.2014 rozpoczynamy rekrutację na wyjazdy w programie Erasmus