01.03.2015

Wydział Farmaceutyczny

ERASMUS  

Od 20.01.2015 rozpoczynamy kolejna rekrutację na wyjazdy w programie Erasmus

Prof. dr hab. Jan Krzek 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego Dziekana Wydziału prof dr hab. Jana Krzeka